دوشنبه 15 تیر 1394
بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی از مرکز آموزش علمی – کاربردی بازرگانی منطقه 8غله

دکتر امین فرد سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان و هیئت همراه روز دوشنبه مورخ 19/10/90 از مرکز آموزش علمی – کاربردی بازرگانی منطقه 8 غله بازدید و از نزدیک با نحوه آموزش و امکانات آموزشی ، آزمایشگاه مدرن ، کتابخانه ، کارگاه کامپیوتر ، بوفه و از ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان آشنا شدند.

دکتر امین فرد در این بازدید ضمن رضایت از امکانات موجود آموزشی در خصوص تجهیز کتب درسی کتابخانه مرکز با توجه به رشته های تخصصی جهت استفاده دانشجویان و در راستای بهبود کیفیت آموزش تاکید نمودند.

در این بازدید شامی نژاد رئیس مرکز آموزش علمی – کاربردی بازرگانی منطقه 8 غله نیز در خصوص فعالیت های انجام شده و بسترسازی مناسب در ارتقاء کیفی امر آموزش با اولویت مهارت محوری با استفاده از امکانات موجود و جذب اساتید مجرب مطالبی بیان نمودند.

 

در پایان بازدید سرپرست دانشگاه و هیئت همراه در اتاق کنفرانس مرکز با کادر آموزش و اساتید گفتگو و از زحمات آنها تشکر و قدردانی نمودند


تاریخ : 1390/10/19

    تعداد بازدید : 799

جستجو

    

نظر سنجی


به نظر شما آیا مطالب این سایت مفید است؟
عالی و پر محتوا
خوب و کافی
متوسط
ضعیف


مشاهده آمار

فیلم ها