امروز شنبه, 31 شهریور 1397 - Sat 09 22 2018

منو

543 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان آذربایجانشرقی خریداری شده است .

  • بازدید: 67

اسفندیار ابوالحسن زاده مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 با اعلام خبر فوق افزود ، در سالجاری خرید گندم از کشاورزان در قالب خرید تضمینی بوده و قیمت پایه مصوب از قرار هرکیلوگرم بر اساس شاخص های جدول پاکی ( شامل 4% افت مفید و 2% افت غیر مفید ) مبلغ 13000 ریال می باشد و به ازای هر درصد افزایش یا کاهش افت مفید مفید و غیر مفید ، به ترتیب نیم درصد و یک درصد از قیمت پایه کسر و یا به آن اضافه می شود .

وی اضافه نمودند از اواخر خرداد ماه تا کنون مقدار 543 هزار تن گندم به ارزش 719 میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شده است که مبلغ 322 میلیارد تومان ( 45% ) وجوه کشاورزان به حساب آنان واریز شده است .وی مقدار خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را 600 هزار تن پیش بینی و اعلام کرد ، برای انجام این حجم خرید تمهیدات لازم در 100 مرکز خرید تضمینی شامل سیلوهای ملکی ، بخش خصوصی ، کارخانجان آردسازی و مراکر خرید اتحادیه تعاون روستایی جهت ذخیره سازی پیش بینی شده است و خرید گندم تا نیمه اول شهریور ماه ادامه خواهد داشت .

6 هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان آذربایجانشرقی خریداری شده است .

  • بازدید: 35

اسفندیار ابوالحسن زاده مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 ضمن توضیح اهمیت کشت کلزا افزود ، کلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است که دارای 25 الی 55 درصد روغن و 18 الی 24 درصد پروتئین و 12 الی 20 درصد پوست است و به دلیل تأثیر آن در بهبود ساختمان خاک ، افزایش مواد آلی و حاصلخیزی خاک ( به دلیل پوسیده شدن سریع بقایا ) ، کاهش جمعیت آفات و کنترل علف های هرز باریک برگ ، افزایش عملکرد در محصول گندم با تناوب زراعی گندم و کلزا ، تأثیر مثبت کنجاله آن در افزایش کمی و کیفی شیر دام ، توسعه صنعت زنبورداری و .... همچنین با توجه به برنامه خود کفایی وزارت جهاد کشاورزی در اسای ترین محصولات غذایی مانند تولید روغن ، توجه بیشتری به توسعه کشت این گیاه با ارزش معطوف شده و آمارها نیز نشان دهنده رشد فزاینده سطح زیر کشت و افزایش متوسط عملکرد کلزا در کل کشور از جمله استان آذربایجانشرقی است .

ادامه مطلب...

تجلیل از همکار ارجمند سرکارخانم لیلاصفری

  • بازدید: 51

 درروزکارمند مورخه ۹۷/۶/۴ ازهمکارارجمند سرکارخانم  لیلاصفری بعنوان کارمند نمونه اداره غله وخدمات بازرگانی میانه توسط فرماندارویژه شهرستان وبخشداران وریاست محترم اداره غله وخدمات بازرگانی میانه تجلیل  بعمل آمد 

خرید دانه روغنی کلزا از کشاورزان در مناطق گرمسیری استان آذربایجان شرقی شروع شد .

  • بازدید: 208

آقای مهندس اسفندیار ابوالحسن زاده مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 ضمن توضیح اهمیت کشت کلزا افزود : کلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است که دارای 55-25 درصد روغن و 24-18 درصد پروتئین و 20-12 درصد پوست است و به دلیل تأثیر آن در بهبود ساختمان خاک ، افزایش مواد آلی و حاصلخیزی خاک (به دلیل پوسیده شدن سریع بقایا)، کاهش جمعیت آفات و کنترل علفهای هرز باریک برگ ، افزایش عملکرد در محصول گندم با تناوب زراعی گندم و کلزا، تأثیر مثبت کنجاله آن در افزایش کمی و کیفی شیر دام، توسعه صنعت زنبورداری و و همچنین با توجه به برنامه خودکفایی وزارت جهاد کشاورزی در اساسی ترین محصولات غذایی مانند تولید روغن، توجه بیشتری به توسعه کشت این گیاه با ارزش معطوف شده و آمارها نیز نشان دهنده رشد فزاینده سطح زیر کشت و افزایش متوسط عملکرد کلزا در کل کشور از جمله استان آذربایجان شرقی است.

وی اضافه کرد : در سال جاری خرید کلزا از کشاورزان در قالب خرید تضمینی بوده و قیمت پایه مصوب از قرار هر کیلوگرم بر اساس شاخص های جدول پاکی ( شامل 2% ناخالصی  و 10% رطوبت ) مبلغ 28665 ریال می باشد که به ازای هر درصد ناخالصی و رطوبت کمتر از ارقام مندرج در جدول ، به همان نسبت به وزن محصول دانه روغنی تحویلی تحت عنوان (جایزه پاکی) اضافه و بهای آن محاسبه و پرداخت می گردد . ضمنا به ازای هر درصد ناخالصی و رطوبت بیشتر ، به همان نسبت از وزن دانه روغنی کسر و بهای آن محاسبه و پرداخت می شود .

توضیح این که حداقل و حداکثر ناخالصی مورد قبول به ترتیب 1% و 10% بوده و همچنین حداقل و حداکثر رطوبت مورد قبول نیز به ترتیب 7% و 20% می باشد .

وی مقدار خرید تضمینی کلزا را  8 هزار تن پیش بینی و اعلام کرد : کل خرید محصول کلزا در 5 مرکز و در مناطقی که کشت دانه روغنی کلزا صورت گرفته است ، در حال انجام می باشد .

خرید گندم و کلزادر مناطق گرمسیری آذربایجان شرقی شروع شد.

  • بازدید: 250

به گزارش روابط عمومی شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 خرید مازاد بر نیاز کشاورزان در گندم ومحصول کلزا در مناطق گرمسیری آذربایجان شرقی شروع شد.

اسفندیار ابوالحسن زاده با اعلام خبر فوق افزود: در سال جاری خرید تضمینی گندم مازاد برنیاز کشاورزان طبق سال قبل از قرار هرکیلو به قیمت 13000 ریال (بدون افزایش قیمت به صورت علی الحساب) و همچنین محصول کلزا نیز به قیمت 28665 ریال خریداری خواهد گردید.

مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 بااشاره به اینکه افت مفید و غیر مفید اعلام شده شرکت بازرگانی دولتی ایران برای گندم با افت مفید حداکثر 8 % وغیر مفید حداکثر 5 % وبرای محصول کلزا رطوبت حداکثر 20 % و ناخالصی حداکثر 10 % قابل خرید می باشد. همچنین اضافه نمودند گندمکاران و کلزا کاران زحمتکش استان می توانند نسبت به ارسال محصولات مازاد برنیاز خود به مراکز خرید تضمینی اقدام نمایند همچنین همکاران شرکت آماده خرید محصولات براساس جدول اعلامی شرکت بازرگانی دولتی ایران می باشند.

اعیاد شعبانیه در شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 برگزار شد.

  • بازدید: 351

به گزارش روابط عمومی شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 وبه همت فرماندهی محترم پایگاه مقاومت شهید بدری مراسم اعیاد شعبانیه در محل نمازخانه شرکت برگزار گردید.

شروع مراسم همراه با زیارت عاشورا و سخنرانی و مرصیه سرایی در وصف سه همسفر کربلا حضرت امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) و حضرت ابوالفضل برگزارگردید.

مهمان ویژه این مراسم پدر شهید اکبر زوار جنت بود که ضمن تقدیراز اعضای شرکت در خصوص حضور در مزار شهید باسخنانی در خصوص روحیه مدافعان حرم ووظیفه ما ایرانیان در مقابل آنان همراه بود .

در پایان مراسم نیز از حاضرین با صرف صبحانه و شیرینی پذیرایی گردید.

ادامه مطلب...

دیدار باخانواده شهید مدافع حرم اکبر زوارجنت

  • بازدید: 258

به گزارش روابط عمومی شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 و به همت پایگاه مقاومت شهید بدری و در خصور مسئول بسیج کارمندی شهید قاضی طبا طبا یی ،مدیر عامل ، معاونین ،فرمانده واعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت شهید بدری و رئیس مرکزآموزش علمی کاربردی بازرگانی منطقه 8 غله و جمعی از بازنشستگان شرکت غله به همراه مدیران کارخانه آردسازی  با خانواده شهید مدافع حرم اکبر زوار جنت دیدار کردند.

در این دیدار صمیمی ،پدر شهید با بیان خاطراتی از شهید بزرگوار با حاضرین دیدار و گفتگو نمودند وپس از آن حاضرین با اهدای گل در سر مزار شهید حاضر شده وبا قرائت فاتحه روح آن بزرگواررا یاد نمودند لازم به توضیح است شهید اکبر زوار جنت در فروردین ماه جاری با حمله موشکی به حمص در پایگاه ایران در سوریه به رفیع شهادت نایل آمدو پدر شهید بزرگوار ،بازنشسته شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 و رئیس سابق اداره غله تبریز می باشند همچنین در این مراسم امام جماعت شرکت با نوحه هایی یاد خاطره مدافعان حرم را گرامی داشتند.

ادامه مطلب...

جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 برگزار شد.

  • بازدید: 621

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛ در روز 16 بهمن ماه سال جاری  در محل نماز خانه شرکت مراسم جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور کارکنان ،معاونین ومدیران شرکت ومهمانانی از حوزه یک کارمندی سپاه عاشورا برگزار گردید..

در این  جلسه فرمانده محترم حوزه یک کارمندی سپاه عاشورا  سخنرانی کردند . در ادامه مراسم آقای ابوالحسن زاده  با تبریک پیروزی بزرگ انقلاب اسلامی ایران در این مراسم خاطراتی از ایام پیروزی انقلاب وعملکرد موفق مسئولین در زمانهای مختلف را یاد آوری نموده وازنقش موثر امام خمینی (ره) در رهایی ایران از دست استکبار و آمریکا مطالبی را بیان نمودند.

ادامه مطلب...

گردهمائی مدیران کارخانجات آرد سازی و سیلو های استان آذربایجانشرقی

  • بازدید: 693

 در مورخه  1396/11/2 جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کمیته کارشناسی کارگروه آرد و نان استان ، اعضای کمیته خرید تضمینی گندم شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 و مدیران کارخانجات آرد سازی و سیلو ها و انبار های بخض  خصوصی در محل سالن کنفرانس شرکت غله تشکیل و در خصوص مسائل و مشکلات حوزه آرد و نان ، ضرورت رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود از جمله عدم نول کشی کارخانجات آرد سازی از گندم یارانه ای ، لزوم استراحت آرد تولیدی ، تجدید ارزیابی و رتبه بندی کارخانجات ، شناور بودن بخشی از سهمیه آرد یارانه ای به منظور ایجاد رقابت و بهبود کیفیت و همچنین تعیین مراکز خرید گندم سال 97 بحث و تبادل نظر گردید 

ادامه مطلب...

هفته بسیج و پیروزی لشکر اسلام بر کفر جهانی و نابودی داعش

  • بازدید: 710

به مناسبت هفته بسیج و پیروزی لشکر اسلام بر کفر جهانی و نابودی داعش پایگاه شهیدر شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 همانند سایر پایگاها در مراسم رژه ۵ آذرشرکت کرده و مراسمی نیز در نمازخانه شرکت با حضور بسیجیان و امام جماعت شرکت به همین مناسبت بر گزار گردید

ادامه مطلب...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت غله و بازرگانی منطقه 8 می باشد